Zašto: " Evropa za opštinu Petnjica" ?

 


Piše: Mijaz Ramdedović


Zadovoljstvo je znati da su stanovnici Bihora kako oni u Bihoru tako i ovi iz Dijaspore dali svoj ogromni doprinos na REFERENDUM za povratak statusa opštini Petnjici  04.08.2012 godine i da se na referendumu  od 6.266 gradjana sa pravom glasa izjasnilo  4.674 lica, što predstavlja 74,59%  gradjana Crne Gore stanovnika Bihora. Od toga su 99,32%  bili za Opstinu Petnjicu.


Dijaspora je u ovom za Petnjicu i Bihor  ključnom momentu i na ovom referendumu, isto kao i na referendumu za povratak državnosti Crnoj Gori dala ogromni doprinos.
Mišljenja smo da je sada Dijaspora dužna svom rodnom kraju, a svako od nas samom sebi, svojim predcima i svom potomstvu, se pobrinuti za njega i za sebe. Sa povratkom Opstine Petnjici, mi iz dijaspore, stvaramo uslove za nas povratak. Povratak onih  koji se kad-tad žele i hoće vratiti  u svoju domovinu.


Povratak statusa opstini Petnjici značio bi i povratak života u tim krajevima Crne Gore, te je to pitanje od egzistencionalnog značaja za Bihorce a pogotovo za nas, gradjane Crne Gore, koje država naziva „iseljenicima“
Mi koji se smatramo kao Dijaspora i mi koje nas smatraju Iseljenicima nesmijemo ostaviti rješavanje ovog pitanja samo onima koji  nas „politički“ „zastupaju“ već  se trebamo sami uključiti i aktivno učestvovati.

 

  • Iz ovog razloga želimo sada i mi iz dijaspore  dati svoj doprinos i pomoći trenutnim aktivistima ovog projekta:
  • Odboru za povratak statusa Opstini Petnjici ciji je predsjednik Muslija Kalic sa svim clanovim odbora.
  • Pokretu za Petnjicu ciji je Koordinator Akademik Serbo Rastoder.
  • Vladi i Parlamentu Crne Gore  kako sad u procesu vraćanja statusa Opstine tako i u daljem  funkcionisanju Opstine.

                                          
Misljenja smo da je Dijaspora nezavisna i neovisna te da ima intelektualne i sve druge sposobnosti da pomogne sebi tj. POVRATKU STATUSA OPŠTINE PETNJICI. 

   
Zato Vas, kao udruženje ili aktivistu, pozivamo jer cijenimo Vaše intelektualne i druge sposobnosti , da nam se pridružite te da se zajedno i aktivno uključimo u proces povratka i napretka Opstine Petnjica.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Refreširaj