Program podrške i kreditiranja Investiciono-Razvojnog Fonda

Danas je u Petnjici predstavljen program podrške i kreditiranja Investiciono-Razvojnog Fonda,za 2014.godinu...

Prije samog predstavljanja Fonda u velikoj sali Doma Kulture u Petnjici,predstavnici Investiciono - Razvojnog fonda su obavili radni sastanak sa Predsjednikom opštine Petnjica,gospodinom Samirom Agovićem i Predsjednikom skuptine opštine Petnjica,gospodinom Adnanom Muhovićem i nekolicinom privrednika iz Petnjice...O detaljima razgovora na radnom sastanku pitali smo Predsjednika opštine Petnjica,gospodina Samira Agovića,koji nam je rekao sledeće:
"Imali smo zadovoljstvo da danas razgovaramo sa predsjednikom odbora direktora IRF-a Zoranom Vukčevićem te članovima odbora,Damirem Rašketićem i Jonuzom Mujevićem.U otvorenom razgovoru konstatovali smo da program kreditiranja je sadržajan i nudi šansu svim potencijalno zainteresovanim za više sektora razvoja.Za nas i naše građane je posebno interesantno da fond nudi različite forme finansijske podrške za ciljne grupe:mladi,žene,početnici u biznisu itd.Takođe, pripremljene su dodatne kreditne linije i finansijska podrška za refinansiranje, za trajna obrtna sredstva.Sa aspekta lokalne uprave ističem da je jako važno što su u fondu predvidjeli i kreditnu liniju koja je namjenjena opštinama za razvoj infrastrukture , kao i zaštitu životne sredine.Nakon radnog sastanka organizovana je prezentacija programa kreditiranja za brojne zainteresovane Petnjičane.Posle ove prezentacije, obišli smo aktivne preduzetnike i poljoprivrednike, a sve sa cijljem ostvarivanja što bolje saradnje na relaciji IRF-a, lokalna uprava, preduzetnici i poljoprivredni proizvođači.Podržavam strategiju rukovodećih ljudi u fondu, da žele da njihova institucija ide do klijenata, i na taj način svoj program predstavlja bukvalno svim zainteresovanim.Od ove posjete očekujem nova radna mjesta što je svakako najpriorijetniji cilj našoj novoformiranoj Opštini."

Nakon radnog sastanka i prezentacije u Petnjici,predstavnici Investiciono-Razvojnog fonda su obišli nekoliko poljoprivrednih proizvodjača,ugostitelja i uspješnih preduzetnika sa teritorije Bihora...

Realizacija projekata

Poslednjih nekoliko dana lijepe vijesti iz Petnjice. Da li slučajno ili ne, u kratkom periodu nakon vraćanja statusa opštine Petnjici, na teritoriji Bihora je počela realizacija nekoliko projekata, doduše manjih ali svakako značajnih...

Počeli radovi u Petnjici - organizatori aktivni gradjani

U organizaciji Bošnjačke Stranke Crne Gore, opštinski odbor Petnjica i DOO "Isko-kom" vlasnika Isada Muratovića iz Petnjice, počelo čišćenje korita potoka koji se nalazi u neposrednoj blizini samog centra Petnjice. Ukupna vrijednost radova prema navodima izvodjača je oko 1 500 eura. Inače,usled loših vremenskih uslova i velike količine padavina došlo je zatrpavanja korita velikom količinom pijeska, što je prouzrokovalo začepljavanje i akumulaciju vode.

 

Stolarska radionica Fikreta Pramenka iz Petnjice

Stolarstvo,nekada razvijena grana industrije pogotovo u opštinama na sjeveru Crne Gore,a danas gotovo izumrli zanat. Savremene linije proizvodnje,novi materijali,industrijski stvorene sirovine,kompjuterizovana obrada,sve je to uticalo na nagli pad drvne industrije i obrade drveta.

 

U opremanju enterijera životnog prostora sve su više u upotrebi neki novi,moderni materijali,a sve manje elementi od

DOO "Tref" - Vrbica

Koordinator poslovnog centra Petnjica je bio u posjeti DOO "TREF" u Vrbici...

Ovo preduzece je jedan od primjera kako se i na prostoru Bihora moze uspjesno poslovati... DOO "TREF" je porodicni biznis familije Tiganj iz Vrbice.

Unosan biznis - koke nosilje

Da i u vremenima globalne ekonomske krize i nedostatka zapošljenja, čovjek sa idejom i voljom za rad,može napraviti puno taga dobrog i obezbijediti sebii porodici kvalitetne uslove života,pokazuje primjer poljoprivrednog gazdinstva,farme koka nosilja, Korać iz Petnjice.

Koristan hobi - Pčelarstvo

U Petnjici stiglo proljeće... Ugrijalo sunce,počeo prvi behar a na cvjetovima behara pčele...

To nas je i inspirisalo za ovu priču o pčelinjaku Sabra Ramčilovića iz Lagatora...